Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PERŁA POWIATU OLESKIEGO

Nagroda „Perła Powiatu Oleskiego” przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości. To forma wyróżnienia podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu oleskiego.
Celem tej nagrody jest promocja rodzimych osiągnięć gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Wersja XML