Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: 

Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Powiat Oleski realizuje zdania:

Wartość zadania ogółem 567 284,60

Wydatki kwalifikowalne 567 284,60 zł 

Dofinansowanie EFRR 482 191,91

Wartość zadania ogółem 3 689 500,00

Wydatki kwalifikowalne 3 689 500,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 3 136 075,00

Wartość zadania ogółem 1 359 210,00

Wydatki kwalifikowalne 1 359 210,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 1 155 328,50

Wartość zadania ogółem 540 100,00

Wydatki kwalifikowalne 540 100,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 459 085,00

Wartość zadania ogółem 1 189 971,00

Wydatki kwalifikowalne 1 189 971,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 1 011 475,34

Wersja XML