• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

Projekt: Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

Tytuł projektu: 

Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego

Cel Projektu: 

Dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędów i ich jednostek podległych w celu efektywnej realizacji zadań publicznych, realizowanych przez administrację na rzecz klienta, co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0013/17-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Powiat Oleski realizuje zdanie nr 3 Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleskiego

Wartość zadania ogółem 505 570,00

Wydatki kwalifikowalne 505 570,00 zł 

Dofinansowanie EFRR 429 734,50

 


Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 33, 35, 37
fax 34 359 78 45
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10091283
w tym miesiącu: 72610
dzisiaj: 691