Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Rzecznika Konsumentów

 

Brak opisu obrazka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oleśnie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na różnego rodzaju prezentacjach, czy też w domach). Ponownie na terenie powiatu oleskiego nasiliła się ilość skarg mieszkańców na firmy oferujące różnego rodzaju usługi.

Szczególnie sprawa dotyczy  nieuczciwych przedstawicieli  handlowych, akwizytorów, którzy w podstępny sposób podszywają się pod  dotychczasowych  sprzedawców energii elektrycznej, kusząc konsumentów niższymi rachunkami.

Przypominam, że przed podpisaniem  jakichkolwiek  dokumentów należy je przeczytać i upewnić się, co do zawartych w nich zapisów i czy jest w naszym interesie  oraz czy na pewno chcemy dokonać takiej zmiany, a także czy jesteśmy pewni, z kim  taką umowę podpisujemy.

         Na działania wyżej wymienione szczególnie narażone są osoby starsze, które często nie potrafią się ochronić przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Konsument  często nie wie, że zawiera w ten sposób  umowę z innym przedsiębiorcą  i nie jest  świadomy  konsekwencji, a to z reguły generuje  obowiązek uiszczenia  kary za przedterminowe  zerwanie umowy.  

     Mając na uwadze liczne sygnały oszukanych i wprowadzonych w błąd konsumentów, zwracam się  do Państwa z apelem, abyście uczulili swoich bliskich na podobne sytuacje.

      Jednocześnie przypominam, że w  przypadku umów zawieranych na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na zorganizowanym pokazie, w sanatorium, albo umowy zawartej w domu z akwizytorem) mamy ustawowe  prawo  do  odstąpienia od tego typu umów w terminie 14 dni od  podpisania umowy, bądź wydania rzeczy.  Do zachowania  14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania przyczyny.  Jednakże, aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy  bez ponoszenia  konsekwencji prawnych i finansowych, konieczne jest wysłanie listem odstąpienia od zawartej umowy  i nadania listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni  od podpisania umowy. Odstąpienie nie wymaga  zastosowania  specjalnego formularza, niemniej jednak  powinno zawierać  dane wskazane  w zawartej umowie , m.in.  imię  i nazwisko, adres, numer umowy i datę jej zawarcia oraz co najważniejsze – własnoręczny podpis.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina o bezwzględnej  konieczności zapoznania się  z treścią dokumentów  przed ich podpisaniem.

 

Pamiętajmy, że nasz podpis jest bardzo ważny. Nie zawierajmy też umów pod presją czasu. Podejmujmy świadome decyzje.

 

Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę na odległość apeluję o zachowanie zasady  ograniczonego zaufania.  

 

W przypadku gdy konsument, który ma wątpliwości co do warunków  umowy, treści jej postanowień  jak i zasad funkcjonowania  umowy, może  szukać pomocy kontaktując się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Oleśnie udzielającym porad  konsumenckich  w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, tel. 034 3597833.

 

Konsument może nie mieć racji, ma jednak zawsze prawo do informacji.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML