Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Brak opisu obrazka

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach,

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

RPO WO 2014-2020,

 10.4 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa.

 

BENEFICJENT: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Cel projektu:

Wzrost atrakcyjności oferty kształcenia zawodowego w Województwie Opolskiem poprzez dostosowanie bazy do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

 

Wartość projektu: 29 432 227,36 zł

Dofinasowanie: 25 017 393, 20 zł

Realizacja projektu odbywa się od  03.03.2015 r. do 01.03.2019 r.

Wersja XML