Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Oleśnie

PDFProtokół Nr 1.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Gospodarki odbytego w dniu 10.01. 2019.pdf
PDFProtokół Nr 2.2019 z dnia 24.01.2019r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rew., Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porz. Publicz., Komisji Oświaty i Gosp..pdf
PDFProtokół Nr 3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki odbytego w dniu 28.02.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 4.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12.03.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 5.2019 z dnia 10.04.2019r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki.pdf
PDFProtokół Nr 6.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 7.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w d niu 25.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 8.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty i Gospodarki odbytego w dniu 29.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 9.2019 z posiedzenia Komijsi Rewizyjnej odbytego w dniu 16.05.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 10.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty i Gospodarki odbytego w dniu 28.05.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 11.2019 zw wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego odbytego w dniu 30.05.2019r..pdf
PDFProtokól Nr 12.2019 ze wzpólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28.06.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 13.2019 z dnia 05.09.2019r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProtokół Nr 14.2019 z dnia 12.09.20198r. z posiedzenia Komosji Oświaty i Gospodarki.pdf
PDFProtokół Nr 16.2019 z dnia 26.09.2019r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej.pdf

Wersja XML