Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Brak opisu obrazka

 

Tytuł projektu: 

Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

 

Cel Projektu: 

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce poprzez głęboką termomodernizację.

 

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.02.01-16-0006/18

Wartość zadania ogółem 803 045,86 zł

Wydatki kwalifikowalne 802 945,86 zł 

Dofinansowanie EFRR 499 994,37 zł

Wersja XML