• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg

 

Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

Cel Projektu: 

Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oleskiego poprzez likwidację zaniedbań w infrastrukturze drogowej mającej kluczowe znaczenie dla połączenia regionu z siecią TEN-T, do której m.in. należy droga krajowa S11.

Lider Projektu:  Powiat Oleski 

Partner Projektu: Gmina Olesno

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.06.01.00-16-0015/17-00

Wartość zadania ogółem 4 372 752,20

Wydatki kwalifikowalne 4 372 752,20 zł 

Dofinansowanie EFRR 1 889 829,00


Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 33, 35, 37
fax 34 359 78 45
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10091270
w tym miesiącu: 72597
dzisiaj: 678