Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

Brak opisu obrazka

 

Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

Cel Projektu: 

Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oleskiego poprzez likwidację zaniedbań w infrastrukturze drogowej mającej kluczowe znaczenie dla połączenia regionu z siecią TEN-T, do której m.in. należy droga krajowa S11.

Lider Projektu:  Powiat Oleski 

Partner Projektu: Gmina Olesno

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.06.01.00-16-0015/17-00

Wartość zadania ogółem 4 372 752,20

Wydatki kwalifikowalne 4 372 752,20 zł 

Dofinansowanie EFRR 1 889 829,00

Wersja XML