Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe PZD Olesno za rok 2018

PDFZestawienie zmian funduszu PZD Olesno.pdf
PDFRachunek zysków i strat PZD Olesno.pdf
PDFBilans PZD Olesno.pdf
PDFSkonsolidowany Bilans PZD Olesno.pdf
PDFWyciąg z informacji dodatkowej PZD Olesno.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFZałączniki do informacji dodatkowej.pdf
 

Wersja XML