Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania

 

Radni powiatu na sesji w dniu 28 czerwca br. jednogłośnie udzieli Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium.  Wcześniej sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu i Komisja Rewizyjna Rady.

Po głosowaniu Starosta Oleski Roland Fabianek odebrał gratulacje od Przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Cichoń.   

Brak opisu obrazka
fot. Andrzej Szklanny

Wersja XML