Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NUMERY BEZPOŚREDNIE DO WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE


SEKRETARIAT


Sekretariat - 34 37 50 600

Sekretariat - 34 37 50 601

FAX - 34 37 50 602


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU


Wydział Komunikacji i Transportu - NACZELNIK - 34 37 50 609

Wydział Komunikacji i Transportu - PRAWO JAZDY - 34 37 50 610

Wydział Komunikacji i Transportu - REJESTRACJA - 34 37 50 611

Wydział Komunikacji i Transportu - REJESTRACJA - 34 37 50 612

Wydział Komunikacji i Transportu - OKIENKO - 34 37 50 613


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - NACZELNIK - 34 37 50 614

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 34 37 50 616


WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego - NACZELNIK - 34 37 50 614


WYDZIAŁ FINANSOWY


Wydział Finansowy - SKARBNIK POWIATU - 34 37 50 617


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ


Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - NACZELNIK - 34 37 50 619

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - GMINA OLESNO - 34 37 50 620

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - POZOSTAŁE GMINY - 34 37 50 621


WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - NACZELNIK - 34 37 50 622


WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych - 34 37 50 624


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW


Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 34 37 50 626


BIURO RADY I ZARZĄDU


Biuro Rady i Zarządu - 34 37 50 628


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Nieodpłatna Pomoc Prawna - 782 356 235

 

Brak opisu obrazka
fot.: Helmuth Pandora z Pixabay

 

Wersja XML