Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkół w Oleśnie zakwalifikowany do uczestnictwa w "Programie CYBER.MIL z KLASĄ"

Zespół Szkół w Oleśnie jako jedna z 16 szkół z całej Polski utworzy pilotażowy kierunek

"CYBER.MIL z klasą"Brak opisu obrazka

Program polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych - w formie eksperymentu pedagogicznego - klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne".

Czego nauczy

"CYBER.MIL z klasą" prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów - nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Cel programu

Celem głównym programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

 

 

Wersja XML