Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe - Borki Wielkie - gr. woj. śląskiego /Wędzina/) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

Brak opisu obrazka


Celem projektu jest zapewnienie dogodnego dojazdu do DK nr 11, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprawy dostępności do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego oraz poprawy mobilności mieszkańców regionu. Realizacje działania zmierza do rozwoju infrastruktury drogowej w województwie opolskim. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców województwa opolskiego, w tym mieszkańców powiatu oleskiego, poprawi powiązania z krajowym i między narodowym układem transportowym, w tym z autostradą A4, zwiększy jakość i komfort podróży, zwiększy konkurencyjność oraz zapewni spójność społecznej, gospodarczej i przestrzennej atrakcyjności województwa opolskiego i powiatu oleskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Planowanym efektem jest przebudowa nawierzchni bitumicznej odcinka drogi o długości ok. 3,6 km i powierzchni ok. 21 600 m2 wraz z poboczami, chodnikiem oraz wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.


Przebudowana droga powiatowa Borki Małe - Borki Wielkie

Przebudowana droga powiatowa Borki Małe - Borki Wielkie

Przebudowana droga powiatowa Borki Małe - Borki Wielkie

Wersja XML