Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości będącej współwłasnością Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie do 31 grudnia 2028 roku

PDFWykaz nieruchomości_SkarbPaństwa.pdf

Wersja XML