Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka - Gana - Lachowskie - Dalachów) - etap III od km 6+050 do km 9+175

Brak opisu obrazka


Celem projektu jest zapewnienie dogodnego dojazdu do DK nr 43 i 45 oraz terenów inwestycyjnych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprawy dostępności do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego oraz poprawy mobilności mieszkańców regionu. Realizacje działania zmierza do rozwoju infrastruktury drogowej w województwie opolskim. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców województwa opolskiego, w tym mieszkańców powiatu oleskiego, poprawi powiązania z krajowym i między narodowym układem transportowym, zwiększy jakość i komfort podróży, zwiększy konkurencyjność oraz zapewni spójność społecznej, gospodarczej i przestrzennej atrakcyjności województwa opolskiego i powiatu oleskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Planowanym efektem jest przebudowa nawierzchni bitumicznej odcinka drogi o długości ok. 3,12 km i powierzchni ok. 18 850 m2 wraz z poboczami, chodnikiem oraz wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

Wersja XML