Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Portret Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej

 

Szanowni Mieszkańcy

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem diagnozy obszaru partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. W opublikowanym poniżej raporcie przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami - gminami Gorzów Śląski, Olesno, Radłów, Zębowice i powiatem oleskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy. Raport diagnostyczny obszaru partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej będzie podstawą do przygotowania strategii terytorialnej określającej cele i konkretne projekty rozwojowe. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

PDFRaport diagnostyczny - Portret Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej.pdf

PDFSynteza - podsumowanie raportu diagnostycznego.pdf

Wersja XML