Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt: Bliżej dziecka i rodziny – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III

loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Opolskie; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Oleski, jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

pn. Bliżej dziecka i rodziny – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – edycja III

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji

Dofinansowanie projektu z UE: 9 988 219,70

Całkowita wartość projektu : 11 789 158,70

W ramach projektu Powiat Oleski realizuje zadania:

 

logo: Opolskie dla rodziny

Wersja XML