Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów -Bobrowa - gr. woj. śląskiego /Starokrzepice/ w m. Cieciułów

po lewej: flaga UE - okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd pięcioramiennych na lazurowym tle;
po prawej: znak PROW 2014-2020 wraz z nazwą programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów -Bobrowa - gr. woj. śląskiego /Starokrzepice/ w m. Cieciułów”,

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków jazdy oraz skrócenie czasu dojazdu mieszkańców Cieciułowa do Szkoły Podstawowej w Cieciułowie oraz do DK nr 42/43 poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1928 O,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wersja XML