Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O w m. Bugaj, polegająca na budowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O w m. Bugaj, polegająca na budowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną"

 

DOFINANSOWANIE: 128 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 160 000,00 zł

Krótki opis projektu:

 Zakres przedmiotowego projektu obejmuje wykonanie prawidłowego dedykowanego oświetlenia i oznakowania przejścia oraz stref oczekiwania pieszych zgodnie z  Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych oraz wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Wersja XML