Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna - do DW487) na długości 995 m w miejscowości Goła

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna - do DW487) na długości 995 m w miejscowości Goła"

 

DOFINANSOWANIE: 219 582,39 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 439 164,77 zł

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie przebudowana droga na odcinku 995 mb.

 Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

b) poprawę systemu odwodnienia,

c) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Projektowana droga posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.)

Wersja XML