Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie dla młodych

 

W dniu 14 października 2021 r Maciej Flank - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie odebrał od Szymona Ogłazy - Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz od Macieja Kalskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu symboliczny czek na realizację projektu „POWER dla młodych”. Podpisanie ostatecznej umowy nastąpi pod koniec października, a pierwsze dotacje zostaną udzielone jeszcze w tym roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, na przełomie października i listopada rozpoczyna, w ramach wojewódzkiego projektu "POWER dla młodych" dofinansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,  realizację projektu "Firma z POWEREM".  Projekt przeznaczony jest dla osób do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie jako bezrobotne. Głównym jego celem jest udzielenie 55 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu ogłoszone zostaną prawdopodobnie 3 nabory wniosków - jeden w roku obecnym, dwa w następnym.

Fot. WUP Opole

Moment przekazania symbolicznego czeku.

Wersja XML