Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia lokalna

 • Spotkanie autorskie z ks. dr. Bernardem Joszko w ramach „Historii Lokalnej w Powiecie Oleskim”

  Brak opisu obrazka
  12 grudnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. Bernardem Joszko związanie z wydaniem jego kolejnej książki historycznej „Nasz pan i nasz proboszcz”. Spotkanie to zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie odbyło się ramach cyklu „Historia Lokalna w Powiecie Oleskim”.
  Data publikacji: 13-12-2019 09:39
 • „Dziedzictwo Niepodległej” – 178. edycja spotkań z cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim”

  Brak opisu obrazka
  7 listopada br.  w Muzeum w Praszce odbyła się  178. edycja spotkań z cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim”. Głównym tematem było „Dziedzictwo Niepodległej”.
  Data publikacji: 08-11-2019 13:47
 • Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin

  Historia Lokalna to projekt Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz uczestniczących w nim władz samorządowych miast, gmin i powiatów mający na celu: poznawanie historii wzmocnienie tożsamości regionalnej, identyfikacji z regionem wspieranie integracji różnych grup społecznych i dialogu większość-mniejszość kształtowanie tożsamości regionalnej W totalitarnej Polsce propaganda państwowa przedstawiała historię stosunków polsko - niemieckich w sposób skrajnie negatywny i jednostronny. Szczególnie dotyczyło to przeszłości terenów, które po II wojnie światowej odłączono od Niemiec i przyłączono do Polski. Projekt ten rozpoczyna proces przeciwdziałania wrogiej stronniczości, która odcisnęła się głęboko w sposobie myślenia ludzi.
  Data publikacji: 12-04-2012 14:59
 • Harmonogram imprez z cyklu Historia lokalna w powiecie oleskim w latach 1999-2018

  Data publikacji: 22-02-2019 11:25
 • 20-lecie "Historii lokalnej w powiecie oleskim"

  Brak opisu obrazka
  25 września 2019 r. odbyła się  175. edycja spotkań z cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim” będąca jednocześnie jubileuszem 20 – lecia ich organizacji.
  Data publikacji: 20-09-2019 09:07
 • 100 – lecie zakończenia I wojny światowej i powstanie niepodległej Polski”. 171. spotkanie z cyklu „Historia lokalna

  Brak opisu obrazka
  W Gminnym Ośrodku Kultury, Informatyki i Czytelnictwa w Zębowicach odbyło się 171 spotkanie z cyklu „Historia Lokalna”. Wykład na temat 100 – lecia od zakończenia I wojny światowej i powstania niepodległej Polski wygłosił przedstawiciel IPN w Katowicach Zbigniew Gołosz. Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej zaprezentowała program artystyczny.
  Data publikacji: 20-11-2018 14:29
 • 168 spotkanie z cyklu Historia Lokalna...

  Brak opisu obrazka
  19 września 2018 r. w Muzeum w Praszce odbyło się kolejne 168 spotkanie z cyklu "Historia lokalna". Dotyczyło udziału polskich duchownych katolickich w odzyskaniu niepodległości oraz trudnych początków odradzania się Polski. Prelegentami byli: ks.prof. Sławomir Zabraniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Zdzisław Włodarczyk z Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.
  Data publikacji: 19-09-2018 15:06
 • „Biskupice w dwudziestoleciu powojennym”. Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Edmundem Nowakiem

  Brak opisu obrazka
  2 czerwca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach odbyło się spotkanie autorskie w cyklu „Historia Lokalna w Powiecie Oleskim”  z prof. dr. hab. Edmundem Nowakiem promujące najnowszą jego książkę „Biskupice w dwudziestoleciu powojennym”.
  Data publikacji: 28-05-2018 14:21
 • Otwarcie wystawy poświęconej powstaniom śląskim - z cyklu "Historia lokalna w powiecie oleskim"

  Brak opisu obrazka
  W dniu 28 listopada 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce odbyło się otwarcie wystawy poświęconej powstaniom śląskim „Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały...”. Było to 161. spotkanie w ramach cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim”.
  Data publikacji: 05-12-2017 14:12
 • Spotkanie autorskie z ks. Bernardem Joszko - z cyklu "Historia lokalna w powiecie oleskim"

  Brak opisu obrazka
  W dniu 14 listopada 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr Bernardem Joszko poświęcone jego najnowszej publikacji pt. „Słuchali dzwonów z dwóch kościołów...”.
  Data publikacji: 06-11-2017 14:46
Wersja XML