Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

Strona główna

 • Rocznik Powiatu Oleskiego nr 12

  Rocznik foto.jpeg
  a w nim: Roland Fabianek – Wstęp Ewa Cichoń – Jubileusz 500 – lecia kościoła św. Anny w Oleśnie dr Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska – Wojnar - Polskie protokoły sądów rozjemczych z powiatu oleskiego z XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu prof. dr hab. Edmund Nowak – Józef Ciesielski, wspomnienia z działalności politycznej w Oleskiem w latach 1945 – 1946 Justyna Głomb, Ilona Gnacy – Tradycje oleskiego drukarstwa
  Data publikacji: 18-04-2019 12:04
 • „Dni Trzeźwości” w Praszce w ramach programu ,,Stop uzależnieniom-czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód”

  1.jpeg
  Data publikacji: 17-04-2019 07:45
 • XXI edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim

  XXI edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim.jpeg
  Data publikacji: 09-04-2019 08:45
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.jpeg
  W dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Oleśnie, Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
  Data publikacji: 08-04-2019 11:19

Obrady rozpoczęto 2018-12-05 o godz. 12:08:40, a zakończono o godz. 15:15:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Roland Fabianek
 3. Stanisław Belka
 4. Leszek Kałwak
 5. Kordian Poniatowski
 6. Krzysztof Chudzicki
 7. Tomasz Szymański
 8. Piotr Rasztar
 9. Sylwia Kus
 10. Jacek Wróbel
 11. Beniamin Godyla
 12. Stanisław Grzesik
 13. Barbara Kaczmarczyk
 14. Teresa Czaja
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (12:08:00)


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad (12:09:00)

W sprawie przyjęcia porządku obrad (12:12:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (12:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Roland Fabianek

reasumpcja głosowania (12:15:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie trybu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. (12:15:00)

w sprawie przyjęcia trybu głosowania dotyczącego wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (12:33:00)

Wyniki imienne:

reasumpcja głosowania (12:34:00)

Wyniki imienne:


4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. (12:35:00)

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Starosty Oleskiego, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie w składzie:Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański (12:38:00)

Wyniki imienne:


5. Wybór Starosty Oleskiego. (12:39:00)

Przerwano sesję (12:41:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Przerwano sesję (12:56:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch


6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Oleskiego. (13:02:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/3/2018 w sprawie wyboru Starosty Oleskiego (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Henryk Zug, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn


7. Wybór Wicestarosty (na wniosek Starosty). (13:08:00)

Przerwano sesję (13:10:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Przerwano sesję (13:19:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. (13:24:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak


9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (na wniosek Starosty). (13:28:00)

Przerwano sesję (13:30:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Przerwano sesję (13:47:00)

Wznowiono sesję (2018-12-05 12:08:40)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie. (13:59:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/5/2018 w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń


11. Podjęcie uchwał: (14:02:00)

       a. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego, (14:02:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roland Fabianek

       b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/261/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok (14:07:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/7/2018 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Beniamin Godyla, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Henryk Zug

Nastąpiła zmiana quorum (14:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Grzesik

       c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (14:13:00)

w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 5.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń

w sprawie podjęcia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń


12. Wolne wnioski i interpelacje. (14:41:00)


13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:13:00)

w sprawie przyjęcia protokołu Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21.11.2018r. (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Leszek Kałwak


14. Zakończenie sesji. (15:14:00)


Zakończono sesję (15:15:02)


Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
tel. 34 359 78 33, 35, 37
fax 34 359 78 45
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9577659
w tym miesiącu: 86940
dzisiaj: 1801